Hva er kapital?

penger
Hva betyr ordet kapital?

Ordet kapital brukes ofte i offentlig ordskifte, men ofte mangler en forklaring eller utdyping i konteksten ordet brukes. Det forventes at man er bekjent med begrepet. Men ordet kapital har flere betydninger og forklaringer. Kapital er et økonomisk begrep som kan ha flere betydninger. I økonomisk sammenheng brukes begrepet kapital om noe som investeres, enten bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk eller privatøkonomisk.

Den enkle forklaringen om at kapital bare betyr penger er altså ikke helt korrekt. Ordet kapital brukes altså mest i sammenheng med økonomiske investeringer.

Trenger du penger for en investering? Sjekk denne siden for å skaffe kapital til investeringer.