Hva koster finansiering?

finansiering
Finansiering er praktisk.

Å finansiere noe betyr at en lånegiver som en bank eller et finansselskap betaler eller finansierer noe for deg som lånetaker. Finansiering koster selvsagt penger, men hva det koster å finansiere noe avhenger først og fremst av hvor mye du ønsker å finansiere, dvs. størrelsen på lånebeløpet.

Tilbakebetalingstiden er også avgjørende, om du ønsker finansiering i bare noen måneder er det relativt billig. Det er også flere andre faktorer som avgjør hvilken effektiv rente man får hos de forskjellige bankene.

Alder, inntekt, boforhold, barn og om man er ugift, samboer eller gift er også faktorer som påvirker renten på finansiering.

Bankene endrer av og til sin rente på bakgrunn av både eksterne og interne forhold så du burde jevnlig sjekke hvor mye du kan spare på refinansiering.