Hva er nominell rente?

kalkulator
Nominell rente.

Rente, eller nærmere bestemt lånerente er kostnaden for å låne penger, altså prisen det koster å få ekstra penger til disposisjon. Rente oppgis normalt som prosent per år (pro anno, forkortet p.a.) av lånebeløpet. Det er to typer renter: nominell rente og effektiv rente.

Det er vanlig for banker å oppgi nominell rente på lån, det er den løpende pålydene renten i en bestemt periode, vanligvis ett år. Den effektive renten forteller hva du faktisk betaler for lånet. Det du betaler for lånet inkluderer nominell rente pluss gebyrer (etableringsgebyr og termingebyr) du betaler i avdragene til banken.

Den nominelle renten er med andre ord den fastsatte renten eksklusive gebyrer. Den effektive renten er det du betaler inkludert omkostninger.