Smarte tips for selvangivelsen

Selvangivelsen er ikke en fasit. Fradrag kan være glemt og det er din plikt til å sørge for at tallene  stemmer og at du  betaler riktig skatt. Derfor er det smart å finne frem viktige papirer allerede nå. De trenger du når du skal gå igjennom selvangivelsen.

Papirene du bør starte med er årsoppgavene fra arbeidsgiver, banker, trygdeetaten, borettslag/boligsameie/boligaksjeselskap og barnehagen.

Du skal også ha fått årsoppgave fra forsikringsselskap, forvaltningsselskap (om du eide aksjer i 2014), SFO og fra frivillige organisasjoner dersom du ga gaver i løpet av fjoråret.

Smare tips

Det er flere tips om hva du kan gjøre for å få med deg alle fradragene, her er en liste med de mest aktuelle og nyttigste tipsene;

Riktig skatteklasse: Sjekk selvangivelsen og se at dere står oppført i rett skatteklasse.

Enslig forsørger: Det er nye regler for enslige forsørgere, mangler særfradraget eller er beløpet feil må du be NAV om korrigerte oppgaver – du kan ikke endre dette selv.

Foreldrefradrag. Fyll ut f.eks. privat barnepass/dagmamma. Du har krav på inntil 25.000 kroner i fradrag for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn. Med fullt fradrag for ett barn sparer du 7.000 kroner i skatt.

Reisefradrag. Pendlere som har samlet reisedistanse på 50.000 km. får et fradrag på 61.050 kroner (50.000 km. x 1.50 kr. – 13.950,-).

Merkostnader pga. sykdom. Særfradraget for store sykdomsutgifter skulle egentlig fases ut, men Høyre/FrP-regjeringen har fortsatt dette fradraget.

Skattefradrag for alderspensjonister. Dette er et fradrag i selve skatten, maks. 30.300 kroner.

Skattebegrensning for uførepensjonister med lav alminnelig inntekt. Ektefeller kan i visse tilfeller fordele inntekter og/eller fradrag og komme bedre ut. PS! Dette er ikke forhåndsutfylt!

Refinansiering av boliglånet. Kostnader som kan knyttes opp mot refinansieringen får du fradrag for. Dette kan f.eks. være fradrag for gebyrer til långiver, tinglysingsgebyr og takstmann.

Studenter. Studenter med sommerjobb på studiestedet anses som pendlere. Du får fradrag for merutgifter til kost med 192 kroner pr. døgn!

Fast eiendom. Ved skattepliktig salg av fast eiendom fra uskiftet bo: husk oppskrivning av inngangsverdien på avdødes andel for å redusere gevinsten eller øke tapet.

Aksjehandel. Utgifter knyttet til PC, mobil, bredbånd, magasiner, kontormateriell etc. i forbindelse med aksjeinntekter er fradragsberettiget.

 

Og til slutt et tips om restskatt: betal tilleggsforskudd før 31. mai for å unngå rentene på restskatten.