Har du råd til å bli 100 år?

pansett
Fremtidens 100-åringer risikerer at økonomien ikke rekker livet ut. Løsningen kan bli å pantsette verdier. (Foto: Rolf Magnus W. Sæther).

Vi nordmenn lever stadig lengre, snittalderen på norske kvinner og menn blir høyere og høyere. Nordmenn blir nå så mye eldre at fremtidens gamle risikerer at pengene tar slutt lenge før livet.

– De fleste nordmenn født etter år 2000 har mer enn 50 prosent sjanse til å oppleve sin 100-årsdag, sier James Vaupel.

Han er en av verdens fremste eksperter på levealderutviklingen og leder instituttet for demografisk forskning ved Max Plank, en av verdens ledende forskningsinstitusjoner.

Denne høye levealderen i Norge har gradvis blitt så høy over flere år, man trenger ikke gå så lang tilbake i tid før den var mye lavere. Men den høye alderen kan gi pensjonen store utfordringer.

– Skulle vi beholde dagens pensjonsregler, betyr det at annenhver nordmann vil være pensjonist i over tre tiår, sier investeringsrådgiver Richard Stott i Connectum.

Om 40 år vil ti prosent av Norges befolkning være over 80 år, mot drøye fire prosent i dag, ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

– Det er urealistisk å tro at dagens pensjonssystem vil overleve. Hver og en av oss vil i større grad måtte sikre økonomisk armslag til et godt liv. Ellers risikerer du at din økonomi ikke rekker livet ut, sier Stott.

Derfor er det viktig å vurdere sparing på alternative måter for å sikre seg økonomisk i alderdommen. Men du trenger heldigvis ikke å være rik for å investere.

– Start i det små. Vår erfaring over de seneste 25 år at hver krone investert fordobles i verdi i løpet av ti år. Men det er umulig å si hvordan det blir fremover, sier han.