​Myntverket drøfter kutt etter mindre bruk av kontanter

betalingskort
Betaler du med kort?

Ifølge Norges Bank er det i dag rundt 50 milliarder kroner i kontanter i omløp, hvilket kun tilsvarer seks prosent av den samlede verdien av betalingsmidler som befolkningen disponerer. Omløpstallet har vært stabilt de senere år, men kontantenes relative andel er på vei ned. Uttakene fra minibank har falt hvert år siden 2007. I 2014 ble det foretatt 55,7 millioner uttak fra minibanker i Norge. Dette er 17 % færre uttak enn året før.

Dagligvarehandelen har av mange vært regnet som en bastion eller siste skanse hva gjelder bruk av kontanter. Ifølge NHO-rapporten har kontantandelen av omsetningen i bransjen sunket fra 40 til 18 % på fem år.

– Myntproduksjonen på oppdrag for Norges Bank er sterkt nedadgående og mottatte bestillinger for tiden fremover betydelig færre, forteller myntmester og administrerende direktør for Myntverket, Kjell Wessel. Vi har dessverre sett en synkende trend over lang tid. Elektroniske betalinger vinner terreng på bekostning av kontanter, og dette påvirker naturlig nok myntbehovet.

Det blir ifølge Wessel også gitt ut færre minnemynter i edelt metall enn tidligere. I motsetning til mange andre myntverk og nasjonalbanker i verden som har opprettholdt og økt sine utgivelser av minnemynter, så har Norges Bank de senere årene redusert norske minnemyntutgivelser til et minimum.