Sjekk om du er kredittverdig

kredittverdig
Kredittverdig?

Hvor kredittverdig er du? Det er flere ting som avgjør hvor kredittverdig du er for ulike banker og finansselskap. Den viktigste er hvor mye inntekt du har, hvor mye lån du har er også viktig og selvsagt om du har betalingsanmerkninger.

Men det er også andre, mindre kjente ting som avgjør hvor kredittverdig du er, om du er gift, singel eller samboer, og om du har barn, hvor lenge du har hatt jobben du har nå er også ting som avgjør hvor kredittverdig du er.

Hvor kredittverdig du er avgjør om du kan få et lån eller et kredittkort. Det kan også avgjøre hvor stort lånet kan være. Om du har lyst til å finne ut hvor kredittverdig du er kan du sjekke det gratis på nettet på Lånescore.no.

Nettsiden beregner din mulighet for å få lån i norske banker og finansselskap (din «lånescore») etter de opplysningene du oppgir og hvordan banker og andre vurderer dem.