60 millioner til innovasjonslån

innovasjonslån
Mer til lån for innovasjon?

Regjeringen foreslår å øke rammene for innovasjonslån. Forslaget skal gi bedre tilgang på risikokapital, og fremme omstilling i norsk økonomi.

– Dette er en ordning med økende etterspørsel og som særleg treffer behovet for omstilling i det etablerte næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Landsdekkande innovasjonslån bidrar med penger til prosjekt der private aktører ikkje vil ta hele risikoen alene. Regjeringen foreslår nå å øke ramma til 200 millionar kroner, gjennom å innvilge 60 millionar kroner til tapsfond for ordningen.

I tillegg vil regjeringen styrke tilbudet med bedriftsnettverk med 20 millioner kroner.

Bedriftsnettverksordninga gir støtte til verksemder som går saman for å finne nye løysingar og produkt.

– Innovasjonslån og Bedriftsnettverk når ut til mange virksomheter i en tid der omstillingsbehovet i næringslivet er stort, seier Mæland.