Kan lån være lønnsomme?

Å ha lån koster normalt noe, prisen på lånet er renten. Renten kan være lav, men et lån vil normalt sett ikke være gratis. Men det finnes likevel mange situasjoner der lån er direkte lønnsomme. At å ha et lån er praktisk i mange faser av livet, f.eks. når man skal kjøpe hus – men utover det at å ta ett eller flere lån er fornuftig kan det være tilfeller der det å ta et lån er lønnsomt.

Forbrukslån
Lønnsomme lån?

Det er flere situasjoner der å ta et lån betaler seg, lånekostnaden finansierer seg selv og du sitter igjen med en fortjeneste når lånet er betalt. Ta for eksempel et billån eller forbrukslån. Du ønsker å kjøpe en bil, men prisen er høy og du har ikke penger. Så kommer bilen på kampanjetilbud i en begrenset periode. Du kan spare titusenvis av kroner på å kjøpe bilen akkurat nå. Vil det lønne seg for deg å kjøpe bilen likevel med et lån. Mest sannsynlig ja.

Men det er også andre tilfeller som er enda klarere enn bare besparelser, det er situasjoner der du tjener penger på å ta et lån. Ta for eksemel et lån for oppussing. Med de ekstra pengene kan du heve boligstandarden, øke boflaten, bedre sikkerheten på boligen og selge boligen for en høyere pris.

Avhengig hvordan akkurat ditt regnestykke ser ut er prinsippet likevel det samme: med lånebeløpet har du skapt en merverdi – og det er denne fortjenesten som kan gjøre lånet lønnsomt. Du kan selge boligen for et høyere beløp,  betale lånet og ha et overskudd etterpå.

Så for å svare på spørsmålet i overskriften «Kan lån være lønnsomme»? – Er svaret «Ja».