God påske!

påske
Påskeegg dekorasjoner.

Påsken er sammen med julen den mest sentrale av høytidene i Norge, og feires til minne om Jesus siste nattverd, død og oppstandelse. I forkant av påsken markeres fastetiden og den stille uke, og etter påskesøndag kommer selve påsketiden, som varer fram til pinse.

Det er mange tradisjoner i forbindelse med påsken i Norge, påsketurer på ski i vakre fjell, påskemarispan og å lage påskedekorasjoner av egg er noen av dem.

God påske!