Gratis å låne penger neste år

I en artikkel i dagens Nettavisen er overskriften «Nå blir det gratis å låne penger». Men om man leser hele artikkelen litt nøyere gjelder dette for neste år, og da bare  sannsynlig – ikke 100% sikkert, men mest sannsynlig. Men det er likevel bestemt gode nyheter for alle nordmenn med gjeld.

Norges Bank (Foto: Wikipedia)
Norges Bank (Foto: Wikipedia)

Arikkelen baserer seg på Statistisk Sentralbyrås spådommer om neste års økonomiske utvikling i Norge. Det er mye mørkt i spådommene til Statistisk sentralbyrå, men for alle med lån er det lyspunkter:

SSB spår to nye rentekutt fra Norges Bank til neste år.
Boligrentene skal ned med minst 0,5 prosent.
Det betyr at det blir gratis å låne penger etter skatt.

Så med andre ord: for folk flest med trygge jobber og høy gjeld, er det bare å glede seg. Neste år spår SSB en negativ realrente etter skatt på 0,2 prosent.

Les hele artikkelen på Nettavisen.

Alle som har lån vil ifølge SSB få oppleve to rentekutt – og dermed vil det etter skatt ikke koste noe å låne penger.