Hva er et forbrukslån?

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er et annuitetslån uten sikkerhet, også kalt blancolån. Et annuitetslån er et lån som betales med like store terminbeløp, akkurat som de fleste boliglån. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Størrelsesforholdet mellom avdrag og renter forandres etterhvert som tiden går, hvor avdragsdelen øker og rentedelen synker. Gjennom hele nedbetalings perioden er terminbeløpet det samme med mindre renten blir justert opp eller ned. Vi kan derfor si at et forbrukslån er det samme som et boliglån, foruten at det ikke stilles sikkerhet og at renten er høyere. Renten er høyere fordi det er et lån uten sikkerhet og banken tar seg betalt for den økte risikoen.

Forbrukslån

I dag kan du søke forbrukslån fra 10.000 til 400.000 kroner med inntil 15 års nedbetalingstid. Renten er stort sett individuell, fra 7,9 % til rundt 20 % nominell. Effektiv rente tar i tillegg høyde til lånets størrelse, lengden på nedbetalingen og etablerings- og termingebyr. Bankene vurderer risikoen på hver enkelt søknad for deretter å sette den prisen (renten) som de mener er riktig. Hvis du søker forbrukslån sammen med din ektefelle eller samboer kan dere oppnå lavere rente fordi banken mener risikoen er lavere enn om du søker alene.

Avisene skriver ofte at renten på forbrukslån er skyhøy, men ofte ser vi at journalistene blander sammen forbrukslån og kredittkort. Kredittkort har, med veldig få unntak, alltid høyere rente enn et forbrukslån. I tillegg har ikke et kredittkort en avtalt nedbetalingstid, men fortsetter å løpe til saldoen er null. Fakturaen du mottar på kredittkortgjelden er beregnet med 3 % av benyttet kreditt. For eksempel: hvis du har 100.000 kroner i kredittkortgjeld vil den månedlige fakturaen være 3.000 kroner. Inni dette beløpet ligger det en stor rentedel og en liten avdragsdel. Gjennomsnittlig kredittkort rente er cirka 21,5 % nominell, ofte høyere hvis du har brukt kortet til å ta ut penger i minibank.

Hvis du skal søke om forbrukslån lønner det seg å hente inn flere tilbud. På den måten får du sjekket hvem som har den beste renten å tilby til deg. Det er tidkrevende og ganske komplisert å søke lån i flere banker, men det finnes en løsning. Axo Finans er en formidler av forbrukslån og lån uten sikkerhet og de samarbeider med 5 banker som har spesialisert seg på dette. Hvis du sender en søknad til Axo Finans vil de ta seg av hele prosessen uten at det koster deg noenting. Når alle bankene har vurdert din søknad vil Axo Finans kontakte deg å presentere det beste tilbudet!