Slik påvirker Kina økonomien din

kinesisk økonomi
Beijing, Kina.

Kina er en betydelig aktør i verdensøkonomien, men hvordan påvirker Kina din lommebok? Det er en kjent sak at enkelte forbruksvarer fra Kina er lavere priset enn varer fra andre land. Kina produserer og ekporterer rimelig forbrukselektronikk, verktøy, interiør, klær, kosmetikk og mye annet. Og hvem liker vel ikke rimelige varer?

En av hovedårsakene til at mange varer som lages i Kina er rimeligere ann andre lands prisnivåer er måten de kinesiske myndighetene styrer sin valuta på, dvs. at kinesiske yen er rimelig i forhold til for ekempel den norske kronen. Dermed er kinesiske lønninger og andre produksjonskostnader lavere og mer konkurransedyktige enn norske lønninger, noe som igjen har innvirkninger på internasjonal handel. Valutareguleringer er dermed et viktig økonomisk instrument for å påvirke økonomiske konjunkturer for både land og økonomiske soner.

At Kinas økonomi endres gir også muligheter for deg som er interessert i å trade (kjøpe og selge) aksjer og valuta. Men det er smart å være ett skritt foran trendene og ha tilgang til sofistikerte diagrammer. Da tar du lettere bedre økonomiske avgjørelser. Om du ønsker å trade bør du kikke på nettsiden til IG Markets som er verdens største innen CFD handel.

Merk at CFD handles med marginkrav og innebærer høy risiko med mulighet for tap som overstiger ditt opprinnelige innskudd. CFD-handel er ikke hensiktsmessig for alle, og det er derfor viktig at du setter deg inn i og forstår risikoen det medfører.

Kina er en økonomisk stormakt og påvirker ikke bare din lommebok men også verdensøkonomien. Kinas etterspørsel etter råolje påvirker oljeprisen og økonomien i oljenasjoner som Norge. Råvarepriser påvirkes også av etterspørselen i det globale markedet, for Kinas del gjelder dette særlig metaller som jern, bly, stål og kobber.

Import fra og eksport til Kina påvirker handelsbalansene til mange land rundt om i verden og har innvirkninger på alt fra arbeidsmarkeder og nasjonaløkonomi.

Kinesiske økonomiske forhold kan også ringvirkninger for bedrifter i andre land som for eksempel Statoil, det gjelder også disse bedriftenes leverandører og partnere.