Vet du hvor mye strøm du bruker?

strøm
Vet du hvor mye strøm du bruker?

I en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for Statnett, svarer 49 prosent at de er usikre på hvor høyt strømforbruket deres er. Halvparten av oss er usikre på hvor mye strøm vi bruker, og menn er langt mer bevisste på sitt strømforbruk enn kvinner.

Blant de spurte er det 67 prosent av mennene som sier de har oversikt, mens bare 35 prosent av kvinnene har det.

Arne Dulsrud og Frode Alfsnes ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har sett på nordmenns holdning til strømmarkedet. De fant ut at det generelt er et svakt engasjement blant forbrukerne rundt strøm og strømpriser.

– Våre tall stemmer godt overens med undersøkelsen Statnett har gjort. Vi fant at 57 prosent kjenner sitt eget strømforbruk, mens 43 prosent ikke vet hvor mye strøm de bruker, sier Dulsrud.

De med størst kunnskap om eget strømforbruk er menn over 60 år, de med lavest kunnskap er kvinner under 30 år, ifølge forskningsrapporten.

I følge SSBs siste undersøkelse av energibruk i norske husholdninger fra 2012, var strømforbruket i Norge i snitt 16 000 kWh per husholdning.

En annen ting er at mange heller ikke vet hvor mye de betaler for strømmen, man har kanskje en anelse om hvor mye strømregningen bruker å være på, men man vet ikke prisen. På samme måte som når man bytter til den beste banken, kan du spare mye penger når du bytter leverandør av strøm. Nettsiden Strømleverandører.org hjelper deg å finne en billigere stømleverandør raskt og enkelt.

I tillegg kan du ved hjelp av enkle teknikker og huskeregler spare endel penger på å senke strømforbruket ditt.