hvordan ulike land bruker penger
Next
  • %
  • NOK

Utforsk budsjettutgiftene til ulike land i EU og EØS. Velg et land fra menyen over, og lær mer om hvordan ulike land bruker sine penger. Undersøkelsen er gjennomført av Axo Finans, en norsk finansagent som tilbyr lån, forbrukslån og refinansiering.

Utforsk
Land

Title

Klikk på en kategori for å se utgifter over tid

Health

Health spendage, as a percentage of a total budget, has decreased by 6% in the last 15 years. Despite this, Norway still spends 31% more on health than the EU + EEA average.

Title

Klikk på en kategori for detaljer

Title

Klikk på en kategori for detaljer

  Hvordan Ulike Land Bruker Penger er laget i samarbeid med Axo Finans.

  Data over offentlig forvaltnings utgifter (ekskludert Island og USA) har blitt hentet fra Eurostat database, under COFOG-klassifikasjon av offentlig forvaltnings utgifter etter formål (COFOG) (gov_10a_exp)’.

  Eurostat og Statistics Iceland leverer en oversikt over offentlig forvaltnings utgifter etter formål, hvor gruppering av utgifter etter formål er basert på FNs Classification of the Functions of Government (COFOG).

  Eurostat er EUs statistikkontor, og har sete i Luxemburg. Kontorets oppgave er å utarbeide sammenlignbar statistikk for EU-land over en lengre periode. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å utarbeide og rapportere statistikk til Eurostat.

  Data fra Eurostat ble hentet den 12.05.2016, som var sist oppdatert den 21.03.2016.

  Data om statlige utgifter på Island er hentet fra Statistics Iceland, som følger den samme COFOG-klassifikasjon. Data har blir konvertert til Euro med Eurostats årlige vekslekurs.

  Statistics Iceland er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk på Island. Statistics Iceland er delt inn i fire avdelinger – økonomisk statistikk, samfunnsstatistikk, næringslivsstatistikk og en ressursavdeling.

  Data for denne kampanjen følger den nyeste metodologien fra GFS 2014, henholdsvis SNA 2008 / ESA 2010.


  Manglende data

  • Liechtenstein er ikke inkludert i dette verktøyet, da tilstrekkelig data ikke er tilgjengelig.
  • Fem land i verktøyet ”Hvordan ulike land bruker penger” har ikke data tilgjengelig for hele perioden mellom 1999-2014 (Kroatia, Kypros, Hellas, Polen og Sveits). Mer informasjon er tilgjengelig på etterspørsel. Ta kontakt: HCSTM@vervesearch.com


  COFOG-kategorier

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Utøvende og lovgivende organer, finansielle og fiskale formål, utenrikssaker, internasjonal økonomisk bistand, generell tjenesteyting, grunnforskning, FOU Alminnelig tjenesteyting, alminnelig tjenesteyting ellers, offentlige gjeldstransaksjoner, og overføringer av generell karakter mellom forvaltningsnivåene.

  • Forsvar

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Militært forsvar, sivilforsvar, utelnandsk militær bistand, FOU forsvar, og forsvar ellers.

  • Offentlig orden og trygghet

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Politi, brannverk og redningstjenester, domstoler, fengsler, FOU offentlig orden og trygghet, offentlig orden, og trygghet ellers.

  • Næringsøkonomiske formål

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Generelle næringsøkonomiske formål og arbeidsmarkedsformål, jordbruk, skogbruk, fiske og fangst, brensel og energi, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet, transport, post- og telekommunikasjoner, andre næringer, FOU næringsøkonomiske formål, og næringsøkonomiske formål ellers.

  • Miljøvern

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Avfallshåndtering, avløp og spillvann, forurensingsbekjempelse, landskapsvern og biologisk mangfold, FOU miljøvern, og miljøvern ellers.

  • Bolig og nærmiljø

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Boligutvikling, Nærmiljøutvikling, vannforsyning, gatebelysning, FOU bolig og nærmiljø, bolig, og nærmiljø ellers.

  • Helse

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Legemidler, hjelpemidler og utstyr, legetjenester mv., sykehustjenester, forebyggende helsearbeid, FOU helse, og helse ellers.

  • Fritid, kultur og religion

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Fritid og sport, kultur, kringkasting og forlagsvirksomhet, religiøse og fellesskapsaktiviteter, FOU fritid, kultur og religion, og fritid, kultur og religion ellers.

  • Utdanning

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Førskole og barneskole, ungdomsskole og videregående skole, påbygging til utdanning på videregående nivå, universitets- og høyskoleutdanning, utdanning, udefinert nivå, støttetjenester tilknyttet utdanning, FOU utdanning, og utdanning ellers.

  • Sosial beskyttelse

   Denne kategorien inneholder følgende utgifter: Sykdom og uførhet, alderdom, etterlatte, barn og familie, arbeidsledighet, bostøtte, sosial inkludering ellers, FOU sosial beskyttelse, og sosial beskyttelse ellers.


  For mer informasjon om de forskjellige offentlig forvaltnings funksjoner, og hvordan de er målt, last ned ’Manual on sources and methods for the compilation of COFOG Statistics’ PDF.

  Kopier embed-koden under for å legge "Hvordan ulike land bruker penger" inn på din nettside.

  Embed Hvordan ulike land bruker penger

  Copy to Clipboard

  Embed dette utsnittet

  Copy to Clipboard

  Embed dette chart

  Copy to Clipboard