Gjeldsregisteret

I 2019 trer Gjeldsregisteret i kraft. Målet er å begrense uforsvarlig låneopptak, og gjennom registeret vil banker og finansinstitusjoner få informasjon om din samlede gjeld og økonomiske situasjon.

Men hva betyr egentlig det nye gjeldsregisteret for deg som forbruker?

Mente du ? Ja Nei
Neste
Teller

Antall søknader
behandlet forrige måned

0


Hva er gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret er en oversikt over nordmenns samlede forbruksgjeld. Frem til nå har ikke banker og utlånere hatt en fullverdig oversikt over søkerens faktiske gjeldsgrad. Gjeldsregisteret gjelder riktignok kun usikret gjeld, som kredittkort og forbrukslån. Sikret gjeld i bolig eller bil får finansforetakene oversikt over gjennom Kartverkets grunnbok og løsøreregisteret.

Gjeldsregisteret er kun knyttet til usikret gjeld. Grunnen er at det er denne typen gjeld som har en spesielt negativ påvirkning på privatøkonomien. En stor usikret gjeldsgrad skyldes ofte at enkeltpersoner har tatt opp gjeld hos flere aktører samtidig, og på denne måten satt seg selv i en økonomisk belastende situasjon. Med et fungerende gjeldsregister på plass, forventes det at det blir lettere for lånetilbydere å gjøre gode kredittvurderinger - og på denne måten reduserer man risikoen for å innvilge lån som forbrukerne ikke er i stand til å betjene.

Gjeldsregisteret AS blir etablert av Evry og Finans Norge. I tillegg oppretter de portalen Norsk Gjeldsinformasjon. Sistnevnte er en gjeldsportal, hvor enkeltpersoner kan logge seg inn for å selv sjekke gjeldsregisteret.

Bakgrunnen for gjeldsregisteret

Man taking notes with pen

Gjeldsregisteret ble opprettet som følge av gjeldsinformasjonsloven, som åpner for at banker og private aktører kan rapportere om hvor mye gjeld forbrukerne har. Gjeldsinformasjonsloven på sin side er et resultat av at forbruksgjelden blant nordmenn har blitt stadig høyere. I dag har nordmenn så mye som 110 milliarder kroner i forbrukslån, hvor halvparten er kredittkortgjeld. Dette kommer frem av Finanstilsynet. Gjennom deres rapport fra 2017 kom det også frem at nordmenn har en økning i mislighold av forbruksgjeld.

Hva betyr gjeldsregisteret for våre kunder?

Gjeldsregisteret vil synliggjøre saldo og innvilget kreditt for bankene. Dette betyr at kredittvurderingene blir grundigere vurdert ved hver lånesøknad. En konsekvens av dette er at det vil bli vanskeligere for enkeltpersoner å ta opp usikret gjeld hos flere aktører samtidig. Lån uten sikkerhet, som kredittkort og forbrukslån, vil også ha større betydning når du skal søke om boliglån eller billån.

Dersom du ikke har usikret gjeld fra før, vil ikke registeret i teorien ha noen innvirkning på deg og dine lånemuligheter - ut over de krav som allerede stilles til deg som låntaker hos oss. Søknadsprosessen vil heller ikke bli påvirket. Faktisk vil man i stedet forenkle søknadsvurderingen og all administrasjon knyttet til lånet. Våre kunder kan derfor forvente seg en like rask søknadsprosess som før, men med en enda større trygghet.

En av fordelene ved å søke lån gjennom Axo Finans er at vi sammenligner lånetilbudene for deg. Denne fordelen vil være vel så gjeldende med det nye gjeldsregisteret på plass. Gjennom Axo Finans er du sikret det beste lånet på markedet, tilpasset deg og din økonomi.

Gratis kredittsjekk gjennom Axo Finans

Så snart gjeldsregisteret blir tilgjengelig vil vi i Axo Finans benytte oss av dette for å sikre at alle lån vi innvilger kan betjenes på en forsvarlig måte. Hver gang noen sender inn en lånesøknad til Axo Finans, vil vi slå opp personen i gjeldsregisteret.

Er du usikker på hvor mye gjeld du sitter på totalt? Vår lånetjeneste er gratis og uforpliktende. Med andre ord får du en gratis kredittsjekk opp mot gjeldsregisteret når du søker gjennom Axo Finans. Søker du om et refinansieringslån, vil vi også få all den nødvendige informasjonen vi trenger for å gi deg det beste refinansieringslånet - alt på et sted. Dermed kan vi sikre deg det mest lønnsomme refinansieringslånet for deg og din økonomiske situasjon.

Greit å vite om gjeldsregisteret

Man taking notes with pen

Her har vi samlet en rekke vanlige spørsmål knyttet til gjeldsregisteret:

Hvem har tilgang til gjeldsregisteret?

Tilgangen til Gjeldsregisteret er strengt regulert gjennom Gjeldsinformasjonsloven. Registeret er likevel først og fremst tiltenkt banker og finansinstitusjoner, Husbanken, Statens pensjonskasse, kommuner (førstegangslån), Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk Sentralbyrå. Kredittopplysningsforetak vil også kunne bruke informasjonen som står oppført i registeret som en del av sin kredittscore.

Hvem rapporterer til gjeldsregisteret?

Opplysningene hentes fra rundt 200 banker og finansforetak som tilbyr godkjente, usikrede lån. All informasjon i registeret blir løpende oppdatert. Registeret tilfredsstiller selvsagt alle krav til sikkerhet og personvern.

Hvem driver gjeldsregisteret?

Tre aktører har fått konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet til å drive registeret. Disse er Evry, Finans Norge og Experian. Gjeldsregisteret blir lansert i løpet av første kvartal av 2019. Experian er blant en av våre samarbeidspartnere.

Hva skjer med gjeld som innfris?

Etter hvert som du betaler ned forbruksgjeld, vil opplysninger knyttet til denne slettes fra registeret. Samtidig kan det være verdt å vite at disse opplysningene fortsatt vil vises på skattemeldingen året etter. Lånesaldoen vil vise null, men alle gjeldsrenter som du skal ha fradrag for vil være oppført - og slik røpe at det har foreligget gjeld.

Hvordan sjekker jeg gjeldsregisteret?

Privatpersoner kan logge inn gratis og sjekke sine opplysninger i registeret ved å bruke BankID. Dersom du har spørsmål knyttet til opplysningene som står oppført, anbefales det å ta kontakt direkte med den banken eller finansinstitusjonen du har inngått en avtale med.

Du kan kun sjekke opplysninger som er oppført på deg selv.

Hvordan henter registeret inn informasjon?

All gjeldsinformasjon blir hentet inn på bakgrunn av fødselsnummer. Opplysninger som hentes ut inkluderer hvor stor gjeld du har, hvor gjelden står og andre relevante data fra de aktuelle finansforetakene.

Vi sammenligner disse bankene for deg

TrustScore 9.3|2098 brukervurderinger