Personvernerklæring for Axo Finans AS

v1.9 07.02.2022

Denne personvernerklæringen omhandler Axo Finans AS sin behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider.

Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysninger 

Opplysninger du selv oppgir ved å påbegynne søknadsskjemaet:  

E-post, mobilnummer, fødselsnummer, lånebeløp, løpetid, låneformål, arbeidsforhold, arbeidsgiver, hvor lenge du har vært ansatt, utdanning, statsborgerskap, opprinnelsesland, antall år i Norge, årsinntekt, sivilstatus, boforhold (eier/leier), botid på adressen, antall barn under 18 år, ektefelle/samboers årsinntekt, husleie per måned, barnebidrag per måned, leieinntekter per måned, boliggjeld, studielån, kjøretøygjeld, total kredittgjeld, beløp til refinansiering, kontonummer.

Noen av opplysningene vi spør om er basert på vårt dynamiske søknadsskjema. Dette vil si at du ikke nødvendigvis blir spurt om å oppgi alle opplysningene ovenfor.

Opplysninger Axo Finans AS innhenter selv:
IP-adresse (hentes fra nettlesersesjonen)

Opplysninger vi henter fra andre kilder:
Fullt navn, adresse og kredittopplysninger, herunder betalingsanmerkninger. Denne informasjonen hentes kun for hovedsøker.

Våre kilder til opplysninger:
Kredittopplysningsbyrået Experian

Opplysningene vi får fra deg eller innhenter lagres i vår database.

Ved å godkjenne vår personvernerklæring samtykker du også til at vi innhenter informasjon om statusen på din lånesøknad fra våre bank- og finansieringspartnere, slik at vi som finansagent kan behandle din søknad. Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over våre bank- og finansieringspartnere på våre nettsider, tilgjengelig her: https://www.axofinans.no/om/bank

Dersom du samtykker til det – opplysninger om forsikringssøknad

 • Opplysning om at du ønsker at vi skal videresende en søknad fra deg om forsikring. Dersom forsikring innvilges vil vi få opplysning fra forsikringsselskapet om det, og i tillegg vil vi få informasjon fra forsikringsselskapet om du ønsker å endre forsikringsbeløpet
 • du ønsker å avslutte forsikringen
 • forsikringsselskapet sier opp forsikringen

Formålet med behandling av personopplysningene og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi bruker opplysningene om deg til følgende formål:

 1. Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Vi vil kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS. Dette gjelder i perioden hvor du har en aktivt lånesøknad.
 2. Dersom du samtykker til markedsføring, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev.
 3. Dersom du samtykker til det, vil vi benytte opplysningene om deg til å videresende en forespørsel fra deg om forsikring til et forsikringsselskap. Opplysningene som vi får fra forsikringsselskapet om søknaden, blir innvilget vil vi kun bruke til å beregne godtgjørelse.

Etter at du har registrert lånesøknad på axofinans.no sender Axo Finans AS søknaden til sine bank- og finansieringspartnere. Disse vurderer søknaden og gir deg potensielt et tilbud om lån.

Grunnlaget for behandlingen er samtykke. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til et eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Hvem får tilgang til opplysningene 

Axo Finans AS deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Disse virksomhetene kan deles inn i to grupper:

Bank og finansieringspartnere

 • Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") er teknisk hostingpartner og lagrer informasjonen på sine servere i Sverige.
 • Webhuset AS er teknisk hostingpartner og lagrer informasjonen på sine servere i Norge.
 • Make AS benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Experian AS behandler personopplysninger for å foreta en kredittsjekk og sende gjenpartsbrev.
 • Google, Inc. lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post
 • Kundo AB lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post
 • Eurobate AS benytter opplysningene til å sende deg SMS på våre vegne.
 • Link Mobility ASA benytter opplysningene til å sende deg SMS på våre vegne.
 • Mailchimp, Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Trustpilot.com benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Twilio Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.
 • Facebook, Inc. benytter opplysningene til å tilby chat-dialog, samt målrette reklame mot deg på våre vegne.
 1. Forsikringsselskap – dersom du samtykker til det. Forsikringsselskapet kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil tilby forsikring, og for å stille de nærmere betingelser for forsikringen. Forsikringsselskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av forsikringssøknad. Forsikringsselskapets håndtering av dine personopplysninger vil da følge forsikringsselskapets egne personvernerklæringer. Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over forsikringsselskapene på våre nettsider, tilgjengelig her: https://www.axofinans.no/om/bank.

Deling av personopplysninger vil også gjøres når det er pålagt etter lov eller forskrift eller det pålegges med grunnlag i en rettskraftig avgjørelse.

Enhver deling utover ovenfor nevnte vil ikke gjøres uten at du særskilt samtykker til det.

Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

Rutiner for arkivering og sletting

Axo Finans AS har rutiner for arkivering og sletting av personopplysninger.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i punkt 2 ovenfor. Personopplysningene slettes/anonymiseres/arkiveres fortløpende når de ikke lenger er relevante for de formål som de er blitt innsamlet.

Axo Finans AS forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Axo Finans AS setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Axo Finans AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Axo Finans AS at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Axo Finans AS pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

Axo Finans AS har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling.

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og rett til innsyn i bruken av disse personopplysningene. Ved å henvende deg til vår Kundeservice kan du be om slikt innsyn. Du kan også kreve at personopplysninger som ikke er korrekte rettes, at Axo Finans AS sletter opplysningene og trekke tilbake samtykker du tidligere har avgitt.

Axo Finans AS vil som hovedregel slette dine opplysninger dersom du ber om dette, med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for å dokumentere leverte tjenester eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

Kontaktinformasjon

Axo Finans AS, organisasjonsnummer 998 543 320, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor.

Telefon:                     22 86 74 00
E-post:                       kundeservice@axofinans.no
Kontaktskjema:         www.axofinans.no/om
Adresse:                    Axo Finans AS, St. Olavs gate 28, 0166 Oslo, Norge