Personvernerklæring

V3.4

Axo Finans AS («Axo»), organisasjonsnummer 998543320, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse.

Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Personvernerklæringen gjelder for samtlige personopplysninger du gir oss, eller som vi samler inn om deg når du benytter våre tjenester, eller som vi mottar om deg fra våres samarbeidspartnere i forbindelse med administrasjonen av vår tjeneste, eller når du besøker vår hjemmeside. Du finner våre brukervilkår her: https://www.axofinans.no/om/brukervilkaar

1. Formålet med behandling av personopplysningene

1. Formålet med behandling av personopplysningene

Det overordnede formålet med behandlingen av dine personopplysninger er å oppfylle en avtale med deg som bruker, hvor vi bistår deg underveis i en lånesøknadsprosess («lånesøknadsperioden»).

Når du sender inn lånesøknaden via Axo etableres det et aktivt kundeforhold. Dette løper i 12 eller 18 måneder («lånesøknadsperioden»), avhengig av om du får innvilget lån eller ikke. Dersom du får innvilget lån løper perioden i 18 måneder; ellers løper den i 12 måneder.

For å overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til lov eller forskrift, behandler vi også dine personopplysninger som grunnlag for bevisførsel til bruk i eventuelle rettstvister, for å kunne dokumentere søknadsbehandlingen ovenfor våre banker og finansieringspartnere og oppfylle krav etter bokføringsloven.

Vi behandler også dine personopplysninger for å forfølge de legitime interessene til Axo Finans eller tredjeparter. Legitime interesser inkluderer punktene nevnt nedenfor, hvor det fortløpende foretas en balanse mellom Axo Finans’ eller en tredjeparts formål med å behandle informasjonen og våre brukeres rett til personvern.

Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å:

· administrere din bruk av produktene og tjenestene som vi tilbyr og vurdere om det er mulighet for å tilby deg bedre og billigere finansielle produkter og tjenester fra våre forretningspartnere.

· kontinuerlig forbedre produktene våre og gi brukerne våre relevante tjenester og tilbud knyttet til finansielle tjenester og relaterte tjenester.

· identifisere, forhindre og begrense misbruk og svindel.

· føre statistikk og utvikle statistiske modeller som kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen eller hastigheten på tjenesten.

· sikre integriteten og sikkerheten til vårt nettverk og informasjonssystem, og vår evne til å motstå ulovlig inntrenging eller upassende bruk av våre nettsider eller tjenester.

De legitime interessene beskrevet ovenfor gjelder så lenge du bruker tjenestene våre, eller så lenge det er et kundeforhold mellom deg og oss, og i en begrenset periode deretter. Vi vil fortløpende vurdere om behandlingen kan begrenses, eller om personopplysninger kan anonymiseres eller pseudonymiseres, for å beskytte og holde dine personopplysninger konfidensielle.

For å oppnå disse formålene vil vi utføre følgende behandling:

1. Lånebehandling med kredittsjekk: Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Kredittsjekk vil potensielt også utføres av våre samarbeidspartnere.

2. Kundekontakt: Vi vil kontakte deg underveis i lånesøknadsprosessen på telefon, e-post og SMS.

3. Kredittscore: Når du søker, får du samtidig en kostnadsfri profil på vår søsternettside uScore, hvor du kan sjekke din egen kredittscore underveis i lånesøknadsprosessen. Vi vil invitere deg til å aktivere denne på SMS, e-post eller telefon. Din bruk av uScore er underlagt deres vilkår og personvernerklæring.

4. Markedsføring: Dersom du samtykker til markedsføring, vil vi melde deg på vårt nyhetsbrev og du vil motta markedsføring vedrørende finansielle produkter og annen tjenesteytelse i tråd med samtykket du har avgitt.

5. Forsikringstilbud: Dersom du samtykker til det, vil vi benytte opplysningene om deg til å videresende en forespørsel fra deg om forsikring til et forsikringsselskap.

Etter at du har registrert din lånesøknad sender Axo søknaden til sine bank- og finansieringspartnere. Disse vurderer søknaden og gir deg potensielt et tilbud om lån.

Våre bank- og finansieringspartnere behandler dine personopplysninger som selvstendig behandlingsansvarlige. Dine søkerdata og eventuelle andre data som långiver innhenter fra deg eller fra andre informasjonskilder danner grunnlaget for avtaleforholdet som etableres, og långivernes behandling av disse dataene skjer i henhold til deres egne betingelser. Derfor oppfordrer vi deg til å lese alle avtalevilkår nøye. Axo Finans er ikke part i din avtale med långiver, og er derfor ikke ansvarlig for långivers behandling av dine data.

Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over våre bank- og finansieringspartnere på våre nettsider, tilgjengelig her: https://www.axofinans.no/om/bank.

2. Hvilke opplysninger samler vi inn og hvorfor?

Opplysninger du selv oppgir ved å fylle ut søknadsskjemaet:

· E-post, mobilnummer, fødselsnummer, lånebeløp, løpetid, låneformål, arbeidsforhold, arbeidsgiver, hvor lenge du har vært ansatt, utdanning, statsborgerskap, opprinnelsesland, antall år i Norge, årsinntekt, sivilstatus, boforhold (eier/leier), botid på adressen, antall barn under 18 år, ektefelle/samboers årsinntekt, husleie per måned, barnebidrag per måned, leieinntekter per måned, boliggjeld, studielån, kjøretøygjeld, total kredittgjeld, beløp til refinansiering, kontonummer.

Noen av opplysningene vi spør om er basert på vårt dynamiske søknadsskjema. Dette vil si at du ikke nødvendigvis blir spurt om å oppgi alle opplysningene ovenfor. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Opplysninger Axo innhenter selv:

· IP-adresse.

Opplysninger vi henter fra andre kilder:

· Fullt navn, adresse og kredittopplysninger, herunder betalingsanmerkninger. Denne informasjonen hentes kun for hovedsøker.

· Gjeldsinformasjon.

Våre kilder til opplysninger:

· Kredittopplysningsbyrået Experian.

· Gjeldsregisteret.

· Opplysninger knyttet til forsikringssøknad

Dersom forsikring innvilges vil vi få opplysning fra forsikringsselskapet om det, og i tillegg vil vi få informasjon fra forsikringsselskapet om:

· Du ønsker å endre forsikringsbeløpet

· Du ønsker å avslutte forsikringen

· Forsikringsselskapet sier opp forsikringen

3. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Behandlingen av personopplysninger som angitt i denne erklæringen er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester. Dersom du ønsker å motsi deg denne typen behandling kan vi dessverre ikke tilby deg våre tjenester.

4. Hvem får tilgang til opplysningene

Axo deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger. Disse virksomhetene kan deles inn i tre grupper:

1. Samarbeidende banker og finansieringspartnere

2. Øvrige samarbeidspartnere, inkludert:

· Amazon Web Services EMEA SARL ("AWS Europe") er teknisk hostingpartner og lagrer informasjonen på sine servere i Sverige.

· Webhuset AS er teknisk hostingpartner og lagrer informasjonen på sine servere i Norge.

· Defero AS gir deg kostnadsfritt din kredittscore som del av søknadsprosessen.

· Make AS benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.

· Experian AS behandler personopplysninger for å foreta en kredittsjekk og sende gjenpartsbrev.

· Google, Inc. lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post.

· Kundo AB lagrer opplysningene i forbindelse med drift av e-post.

· Eurobate AS benytter opplysningene til å sende deg SMS på våre vegne.

· Link Mobility ASA benytter opplysningene til å sende deg SMS på våre vegne.

· Mailchimp, Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.

· Trustpilot.com benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.

· Twilio Inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.

· Meta / Facebook, Inc. benytter opplysningene til å tilby chat-dialog, samt målrette reklame mot deg på våre vegne.

· Snap, Inc. benytter opplysningene til å målrette reklame mot deg på våre vegne.

· ByteDance Ltd, benytter opplysningene til å målrette reklame mot deg på våre vegne.

· Orrto inc. benytter opplysningene til å sende deg e-post på våre vegne.

3. Forsikringsselskap

Forsikringsselskapet kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil tilby forsikring, og for å stille de nærmere betingelser for forsikringen. Forsikringsselskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av forsikringssøknad. Forsikringsselskapets håndtering av dine personopplysninger vil da følge forsikringsselskapets egne personvernerklæringer. Du vil alltid finne en oppdatert oversikt over forsikringsselskapene på våre nettsider, tilgjengelig her: https://www.axofinans.no/forsikring/utgiftsforsikring.

Dersom du gir ditt aktive samtykke i lånesøknadsprosessen, vil vi dele dine personopplysninger med Storebrand for å muliggjøre forsikringstilbud. Dette vil innebære overføring av nødvendige persondata til Storebrand i samsvar med gjeldende personvernregler. Vær oppmerksom på at Storebrand vil være behandlingsansvarlig for eventuell behandling av dine personopplysninger i forbindelse med forsikringstilbud. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å kontakte Axos kundeservice.

Ved å akseptere disse brukervilkårene og personvernerklæringen, bekrefter du at du er inneforstått med og godtar våre betingelser angående samtykke til å motta forsikringstilbud fra Storebrand.

Deling av personopplysninger vil også gjøres når det er pålagt etter lov eller forskrift eller det pålegges med grunnlag i en rettskraftig avgjørelse. Enhver deling utover ovenfor nevnte vil ikke gjøres uten at du særskilt samtykker til det.

Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

5. Rutiner for arkivering og sletting

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i punkt 1 ovenfor, eller anden relevant lovgivning eller myndighetskrav. Personopplysningene anonymiseres så snart som mulig etter at de ikke lenger er relevante for de formål som de er blitt innsamlet. Informasjon om kredittvurdering og gjeldsinformasjon blir lagret i hele lånesøknadsperioden. Axo Finans har løpende tilgang til informasjon fra Gjeldsregisteret i 6 måneder etter at du først autoriserer tilgangen.

Axo forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

6. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Axo setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning. Herunder forsikrer Axo at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Axo at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Axo pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger. Axo har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

7. Dine rettigheter som registrert kunde

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling. Du har også retter ved automatiske avgjørelser. Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og rett til innsyn i bruken av disse personopplysningene. Ved å henvende deg til vår Kundeservice kan du be om slikt innsyn. Du kan også kreve at personopplysninger som ikke er korrekte rettes og at Axo sletter opplysningene. Axo vil som hovedregel slette dine opplysninger dersom du ber om dette, med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for å dokumentere leverte tjenester eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt. Behandlingen av lånesøknader skjer hos den individuelle bank eller finansieringspartner. Behandlingen kan skje automatisk, basert på den informasjonen du har oppgitt i din lånesøknad. I visse tilfeller har du rett på en manuell behandling av lånesøknaden. I slike tilfeller må du ta direkte kontakt

med den aktuelle bank- eller finansieringspartneren for mer informasjon. Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

8. Endringer

Axo kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Ved endringer som kan påvirke dine rettigheter i vesentlig grad vil du motta informasjon om dette på e-post eller våre nettsider i god tid før de trer i kraft.

9. Kontaktinformasjon

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice nedenfor.