Tegne utgiftsforsikring gjennom Axo finans

Skulle du være uheldig å oppleve en ulykke eller en annen uforutsigbar hendelse, som plutselig sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet, kan livet føles tøft.

I slike tilfeller ønsker vi i Axo Finans å være der for deg gjennom Axo Finans Utgiftsforsikring som gir en ekstra økonomisk sikkerhet å falle tilbake på.


Hva er en utgiftsforsikring?

Gjennom livet er det alltid en risiko for at uforutsigbare hendelser kan inntreffe som kan forstyrre en ellers velfungerende hverdag. Sykdom, ulykker, ufrivillig arbeidsledighet eller i verste fall dødsfall er hendelser som dessverre kan ramme oss alle. Når slike hendelser inntreffer føles det ofte som om hele livet blir snudd på hodet, og det kan være godt å vite at du faktisk kan få økonomisk støtte.

Med Axo Finans Utgiftsforsikring kan du få månedlig erstatning dersom du blir rammet av ufrivillig arbeidsledighet eller langtidssykemelding.

Skulle du i verste fall gå bort, kan ditt dødsbo få et engangsbeløp på 50 000 kr.

Erstatningen er ment å hjelpe deg med å betale dine løpende utgifter, som for mat, bolig og lån, i opptil 12 måneder, noe som gir deg en sjanse til å komme tilbake på føttene.


Les mer om Axo Finans Utgiftsforsikring her:

Forsikringsvilkår

Forhåndsinformasjon

Axo Finans Utgiftsforsikring - for din trygghet

Med Axo Finans Utgiftsforsikring kan du gå gjennom livet med litt lettere skritt.

Axo Finans Utgiftsforsikring kan gi deg erstatning hvis du skulle bli sykemeldt eller på annen måte ufrivillig mister muligheten til å arbeide.

Tegner du Axo Finans Utgiftsforsikring har du også rett til erstatning hvis du blir syk eller om du skulle gå bort.

Det er enkelt å tegne Axo Finans Utgiftsforsikring både for deg som allerede er kunde hos oss og for deg som ønsker å bli kunde og ta del i forsikringen.

Fordeler med Axo Finans Utgiftsforsikring

 • Erstatning
  • Erstatning gis med opptil 10 000 kr/måned hvis du rammes av ufrivillig arbeidsledighet eller langtids sykemelding. Ved dødsfall utbetales et engangsbeløp på 50 000 kr.
  • Forsikringen dekker ikke mer enn 60% av månedlig inntekt.
 • Utbetaling
  • Erstatningen utbetales i opptil 12 måneder og er skattepliktig.

Axo Finans Utgiftsforsikring - hva er inkludert?

Axo Finans Utgiftsforsikring inneholder beskyttelse ved ufrivillig arbeidsledighet og sykemelding. Axo Finans Utgiftsforsikring inneholder også beskyttelse ved dødsfall som følge av ulykke eller sykdom.


Ved ufrivillig arbeidsledighet eller sykemelding er følgende inkludert:

 • Erstatning for deg som er 100 % sykemeldt eller 100 % ufrivillig arbeidsledig
 • Månedlig erstatning på opptil 10 000 kr/mnd, forsikringen dekker ikke mer enn 60% av månedlig inntekt.
 • Skattepliktig erstatning i opptil 12 måneder
 • Utbetaling direkte til din konto
 • Engangsbeløp ved dødsfall

Et engangsbeløp på 50 000 kr utbetales til dødsboet (hvis ikke annet er meddelt) ved dødsfall som følge av ulykke eller sykdom.

Hvem kan tegne Axo Finans Utgiftsforsikring?

Vi ønsker at du skal kunne føle deg trygg og at flere skal ha en økonomisk beskyttelse å falle tilbake på dersom uforutsigbare og plutselige hendelser som ryster hverdagen skulle inntreffe.

Men selv om vi aller helst skulle ønske å tilby alle som vil den ekstra tryggheten som Axo Finans Utgiftsforsikring innebærer, er vi nødt til å gjøre visse begrensninger og sette opp noen krav som du som tegner forsikringen må oppfylle.


Nedenfor gir vi deg et innblikk i hvilke krav og kriterier du må oppfylle for å kunne tegne Axo Finans Utgiftsforsikring.


Krav for å tegne Axo Finans Utgiftsforsikring:

 • Du må være mellom 18 og 65 år
 • Du må være folkeregistrert i Norge
 • Du må være fast ansatt og arbeide minst 16 timer i uken
 • Du må ikke ha kjennskap til noen kommende oppsigelse eller permittering

Axo Finans Utgiftsforsikring kan heller ikke tegnes hvis du allerede vet at du har en sykdom som du risikerer å bli sykemeldt for. Axo Finans Utgiftsforsikring gjelder videre kun for skade som inntreffer etter at forsikringen er tegnet.

Slik tegner du Axo Finans Utgiftsforsikring

 • Eksisterende kunder
  • Du kan ringe til oss, så hjelper vi deg med å tegne forsikringen direkte
 • Nye kunder
  • Hvis du ikke er kunde hos oss fra før, kan du tegne forsikringen i forbindelse med at du søker om lån gjennom oss og på den måten bli kunde hos oss.

Axo Finans Utgiftsforsikring - slik er du dekket

Hvis man opplever sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet over en lengre periode, er økonomien ofte noe av det første man bekymrer seg for.

Hvordan skal regningene kunne betales hvis inntekten på en eller annen måte blir begrenset? Denne følelsen og spørsmålet fører ofte til enda mer stress i en allerede vanskelig situasjon.

Av den grunn finnes Axo Finans Utgiftsforsikring som hjelper deg økonomisk når livet snus opp ned.

Skulle du som har tegnet Axo Finans Utgiftsforsikring gå bort som en direkte følge av en ulykke eller sykdom i forsikringsperioden, vil dødsboet ditt motta et engangsbeløp.

Eksempel på kostnader for Axo Finans Utgiftsforsikring 

Hvor mye Axo Finans Utgiftsforsikring vil koste, avhenger av hvilket beløp man ønsker å forsikre seg for.

Jo høyere månedlig erstatning man ønsker å motta ved arbeidsuførhet eller midlertidig arbeidsledighet, desto høyere blir premien per måned.  Forsikringen dekker ikke mer enn 60% av månedlig inntekt.

Uavhengig av hvilken månedlig erstatning man ønsker, er engangsbeløpet ved dødsfall 50 000 kr.

Premie pr. månedEngangsbeløp ved dødsfallBeløp pr. måned
129 kr50 0002 000
209 kr50 0004 000
319 kr50 0006 000
409 kr50 0008 000
499 kr 50 00010 000

Slik melder du en skade

Har du blitt rammet av ufrivillig arbeidsledighet eller sykemelding, og ønsker du å søke om erstatning for dette, kan du føle deg trygg på at det er veldig enkelt å melde inn en skade under Axo Finans Utgiftsforsikring.
Det AIG som behandler skader tilknyttet forsikringen.

Hvis du er rammet av noe som dekkes av forsikringen, bør du melde det så snart som mulig slik at saksbehandlingen kan begynne og du kan få erstatning så raskt som mulig.

Meld skade

Melde skade

 • Meld skaden din så fort som mulig.
  • Fyll ut skadeskjema - du finner lenke til Axo Utgiftsforsikring under.
 • Beskriv hendelsesforløpet i skademeldingsskjema.
  • Beskriv hendelsen så detaljert som mulig, slik at saksbehandleren kan gjøre en så korrekt vurdering som mulig, og for å unngå oppfølgingsspørsmål og dermed forlenge behandlingstid.
 • Skriv inn dine personlige opplysninger og send inn nødvendige dokumenter.
  • Vær forberedt på at du må sende inn nødvendige dokumenter for at skaden din skal kunne vurderes i henhold til forsikringsvilkårene.
 • Skaden din vurderes og eventuell erstatning utbetales til deg.
  • Behandlingen av forsikringssaken din starter så raskt som mulig. Hvis du oppfyller kravene for erstatning, utbetales den til deg så snart som mulig.
Meld skade

Vanlige spørsmål om Utgiftsforsikring

 • Gjelder forsikringen når jeg er utenlands?

  Ja, forutsatt at du fremdeles er bosatt og registrert i Norge, og er omfattet av det norske trygdesystemet.

 • Når slutter Axo Finans utgiftsforsikring å gjelde?

  Forutsatt at premien betales i samsvar med forsikringsvilkårene, gjelder forsikringen til den forsikrede fyller 67 år eller dør, med mindre avtalen blir oppsagt før dette. Les mer om forsikringens gyldighet i punkt 5.1.1. Krav til tegning og punkt 9. Oppsigelse av forsikring i forsikringsvilkårene.

 • Finnes det begrensninger i dekningen Axo Finans Utgiftsforsikring?

  Som alle forsikringer har også denne noen begrensninger og unntak som du bør være klar over, og disse kan leses om i punkt 6 i forsikringsvilkårene. Eksempler på noen av unntakene er at forsikringen ikke dekker hvis du selv har sagt opp, ved sykdom eller ulykke som oppstod før forsikringen ble tegnet, eller ved sykdom eller ulykke som du forårsaket med vilje.

 • Må jeg ha en legeerklæring for å kunne få erstatning?

  Ja, for å kunne vurdere om du har rett til erstatning, trenger vi en legeerklæring og dokumentasjon som bekrefter at du har pådratt deg den rapporterte skaden.

 • Hvor høy er erstatningsbeløpet?

  Erstatningsbeløpet du får ved sykemelding eller ufrivillig arbeidsledighet avhenger av den månedlige summen du har tegnet forsikring for. Med Axo Finans Utgiftsforsikring kan du velge et erstatningsbeløp mellom 2 000 kr og 10 000 kr per måned. Forsikringen dekker ikke mer enn 60% av månedlig inntekt. Ved dødsfall består erstatningen av en engangssum på 50 000 kr, uavhengig av hvilket månedlig beløp du har valgt.

 • Hva koster Axo Finans utgiftsforsikring?

  Hvor mye du betaler for Axo Finans utgiftsforsikring avhenger av hvilket erstatningsbeløp du har valgt. Axo Finans utgiftsforsikring koster mellom 129 kr og 499 kr per måned.

 • Kan jeg endre erstatningsbeløpet etter at jeg har tegnet Axo Finans utgiftsforsikring?

  Ja, hvis du ønsker å endre noe i forsikringen din, for eksempel erstatningsbeløpet, kan du kontakte oss i Axo Finans per telefon, og vi vil hjelpe deg med glede.

 • Kan jeg tegne Axo Finans utgiftsforsikring hvis jeg er berettiget til arbeidsledighetstrygd?

  Ja, du må være berettiget til erstatning fra arbeidsledighetstrygden for å kunne få erstatning fra Axo Finans utgiftsforsikring. Den månedlige erstatningen fra Axo Finans utgiftsforsikring kan maksimalt utgjøre 60 % av din månedslønn etter skatt.