Utgiftsforsikring


En utgiftsforsikring kan hjelpe deg hvis livssituasjonen din endres, uansett om det handler om arbeidssituasjon eller helse.

Utgiftsforsikring kan hjelpe deg med:

  • Utbetaling kan skje hver måned hvis du blir arbeidsledig eller permittert
  • Størrelsen på beløpet velger du selv når du tegner forsikringen
  • 100 000 kroner ved kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag
  • 100 000 kroner til dine pårørende ved dødsfall

Utbetalingen bruker du til det du ønsker. Prisen på forsikringen er basert på beløpet du ønsker utbetalt hver måned.

Begrensninger i dekningen og mer informasjon om produktet finner du her:

Produktinformasjon.pdf

Forsikringsvilkår.docx

Du kan tegne forsikringen hvis:

  • Du har søkt om lån gjennom Axo Finans og ikke har betalingsanmerkning.
  • Du er mellom 18 og 66 år og er bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd.
  • Du har et arbeidsforhold, minimum 16 timer i uken og kjenner ikke til at du kan bli permittert eller miste jobben. Du er arbeidsfør, hvilket innebærer at du ikke har kjennskap om Alvorlig sykdom (kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag), skade eller symptomer de siste 12 månedene eller om eksisterende sykdom, symptom, skade som kan føre til Alvorlig Sykdom og / eller død, og ikke har diagnose eller fått behandling for Alvorlig Sykdom som kan påvirke arbeidsførheten
  • Du har aldri hatt kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag forut for ikrafttredelsesdato

Kontakt AXA for å melde en skadesak

Forsikringsselskapet AXA er ansvarlig for skadebehandlingen og vil hjelpe deg.

Har du forsikring og er blitt arbeidsledig eller permittert, kan du rette ditt skadekrav til forsikringsselskapet:

Meld krav her »

Ved skadekrav gjeldende alvorlig sykdom og dødsfall ber vi om at du kontakter AXA på telefon 800 37 500.

Over 95% av våre kunder er meget godt fornøyde

Hånd som får utbetalt lån 10523
Antall søknader behandlet forrige måned