Utgiftsforsikring med Axo Finans


Kompensasjon på opptil 10 000 kr/måned hvis du blir rammet av ufrivillig arbeidsledighet eller sykmelding. Ved dødsfall utbetales et engangsbeløp på 50 000 kr.

Bidrar til å dekke dine kostnader, for eksempel: husleie, mat og lån.

Kompensasjonen utbetales i opptil 12 måneder og er skattepliktig.


Forhåndsinformasjon

Forsikringsvilkår

Produktinformasjon

Skade og premiebetaling

Meld skade

AIG behandler skader for denne forsikringen.

Hvis du har en skade, fyll ut skademeldingen som du finner her.

Betaling med avtalegiro

Axo Finans administrerer premiebetaling.
Forsikringspremien betales månedlig, og etterskuddsvis. Betaling skjer via avtalegiro fra den kontoen du oppga ved signering. Betalingsdato er den 13. hver måned. Hvis betalingsdato faller på en helligdag, vil transaksjonen utføres førstkommende bankdag.

Det første beløpet som trekkes via avtalegiro kan være lavere enn det avtalte månedsbeløpet. Det er fordi det første trekket dekker perioden fra slutten av den gratis perioden til slutten av den måneden.

Hvis du har spørsmål om din premiebetaling, kontakt Axo Finans Kundeservice på:

På telefon  +47 22 86 74 00

eller ta kontakt på e-post: kundeservice@axofinans.no

Endre eller si opp forsikringen

Hvordan endrer jeg forsikringen min?

Hvis du ønsker å endre noe i forsikringen din, vennligst kontakt Axo Finans via telefon eller e-post.


Hvordan sier jeg opp forsikringen min?

Hvis du ønsker å benytte deg av din lovfestede angrerett, vennligst kontakt Axo Finans.

Angreretten gjelder i 14 dager fra du mottok forsikringsdokumentene. Forsikringen avsluttes da fra forsikringens startdato.


Uavhengig av ovenstående, kan du når som helst si opp forsikringen din ved å kontakte Axo Finans. Forsikringen er da gyldig ut dagen og opphører deretter. Du betaler forsikringspremie frem til forsikringen opphører.


For ytterligere informasjon om hvordan du endrer eller sier opp forsikringen, vennligst kontakt Axo Finans:

På telefon +47 22 86 74 00

Send e-post