Gjeldsoversikt

Du finner din gjeldsoversikt i de nye gjeldsregistrene. De nye portalene har gjort det enklere for privatpersoner å få oversikt over sin gjeld.

  • Det er helt uforpliktende
  • Det koster deg ingenting
  • Du får det beste tilbudet

Månedsbeløp

Lav rente

1 200 kr

7,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Middels rente

1 200 kr

12,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Høy rente

1 200 kr

19,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Mente du ? Ja Nei
Neste
Teller

Antall søknader
behandlet forrige måned

0

Hånd som får utbetalt lån

0

Antall søknader behandlet forrige måned

Oversikt over hele gjelden

I gjeldsregistrene finner du en oversikt over all din usikrede gjeld og rammekreditt. Dette gjelder blant annet forbrukslån, faktureringskort og handlekonto. Kredittramme betegner disponibel kreditt som er innvilget, men som ikke nødvendigvis er brukt. Kredittkort er et eksempel på kredittramme.

Finansforetakene er selv ansvarlige for å melde inn opplysninger om sine kunder til gjeldsregistrene. Dermed får vi en gjeldsoversikt som omfatter alle låntakere med norsk fødsels- og personnummer. Noen former for lån og gjeld omfattes ikke av gjeldsoversikten, og disse er blant andre:

  • Lån med sikkerhet som boliglån eller billån
  • Startlån til å kjøpe bolig
  • Studielån

Sikret gjeld med pant i bolig eller bil får finansforetakene oversikt over gjennom Kartverkets grunnbok og løsøreregisteret.

Les mer om: Gjeldsregisteret

Hvorfor trenger vi gjeldsoversikt?

Glad kvinne som leser en gjeldsoversikt

De siste årene har nordmenns forbruksgjeld vokst, og myndighetene ønsker å ta grep for å stoppe utviklingen. De nye gjeldsregistrene gjør det ikke bare enklere for privatpersoner å holde styr på sine egne gjeldsavtaler, det gjør det også mulig for banker og långivere å gjøre en grundigere kredittvurdering av sine kunder. Dermed minimeres risikoen for å innvilge lån til låntakere som allerede har mye i gjeld.

Tre selskaper har fått konsesjon fra Finanstilsynet til å etablere norske gjeldsregistre. Disse er Finans Norge som har opprettet Norsk Gjeldsinformasjon AS, Evry som har opprettet Gjeldsregisteret AS og Experian som lanserer Experian Gjeldsregister AS.

Hva gjør jeg hvis jeg har mye i gjeld?

I dagens samfunn er det ikke uvanlig å ha forbruks- eller kredittgjeld. Så lenge man betaler for seg er ikke dette nødvendigvis en ulempe, men dersom gjeldsavtalene har hopet seg opp kan det påvirke din attraktivitet som låntaker.

En uryddig gjeldsoversikt kan føre til at du får avslag på lånesøknaden, eller at du får en mye høyere rente enn ellers.

Dersom du har mye i gjeld og disponibel kreditt, kan det være en fordel å refinansiere. Et refinansieringslån gir deg en ryddigere gjeldsoversikt og hever din attraktivitet som låntaker. De aller fleste som refinansierer ender opp med å spare penger hver eneste måned, fordi de månedlige utgiftene knyttet til lån vil senkes.

Refinansier hele gjelden gjennom Axo Finans.

Axo Finans kan hjelpe deg på veien til en ryddigere gjeldsoversikt. Vi arbeider med å formidle lån på vegne av kunder, med mål om å finne de beste og billigste låneavtalene. Hos oss kan du søke refinansiering av opptil 500.000 kroner i forbruks- og kredittgjeld.

Våre tjenester er kostnadsfrie for låntakere, og tilbudet du mottar er helt uten forpliktelser.

Vi sammenligner disse 21 bankene for deg

Søk lån på inntil 500.000 Søk her
Det er greit