Hvor mye kan jeg låne?

Gjennom Axo Finans kan du søke om forbrukslån uten sikkerhet inntil 500 000 kroner.

Spørsmålet om “hvor mye kan jeg låne?” er ikke nytt for oss som jobber i bankbransjen. Det er faktisk det spørsmålet vi hører oftest. Spørsmålet henger imidlertid tett sammen med hva du som kunde faktisk har råd til. Derfor har vi i Axo Finans utviklet en enkel lånekalkulator. Her oppgir du hvor mye du ønsker å låne, ønsket rente og nedbetalingstid. Deretter får du oppgitt hvor mye et slikt lån vil koste deg i måneden.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan låne:

kr 125 000,-

hvis du betaler 1 500 kr pr.mnd i 15 år med middels høy rente.

Hos Axo Finans tilbyr vi forbrukslån uten sikkerhet. Dette betyr i praksis at vi ikke tar pant i verken hus eller bil. Dette betyr at vi må stille noen krav til de som søker boliglån. Disse kravene er utformet i samarbeid med bankene, som vi har et tett samarbeid med.

Grunnkravene for å kunne søke forbrukslån er:

  • Du må ha en registrert liknet inntekt
  • Du må være fylt 23 år
  • Du kan ikke ha noen aktive inkassosaker

Dersom du oppfyller kravene ovenfor vil du i utgangspunktet kvalifisere for et forbrukslån. Akkurat hvor mye du kan låne avhenger av en individuell vurdering av din økonomi. Her ser vi på faktorer som din inntekt, din bo- og familiesituasjon og eventuell tidligere historikk. I tillegg bruker vi statistiske analyser for å forsøke å fastslå hvilket forbrukslån som er rett for deg.

Ønsker du å finne svaret på “hvor mye kan jeg låne”? Bruk vår lånekalkulator og oppgi ønsket lånesum. Tilpass ønsket lånerente og nedbetalingstid. Da får du til slutt oppgitt et månedsbeløp. Dette er summen din økonomi må kunne bære, etter fratrekk for kostnader som månedlig husleie/boliglån, strøm, telefon, internett, mat og andre faste kostnader vi alle har. I tillegg tar bankene høyde for at renten vil kunne øke som følge av hendelser i verdensøkonomien. Derfor legger de inn en sikkerhetsbuffer, slik at du skal kunne betjene lånet selv dersom rentene gjør et uventet byks.

Hos Axo Finans kan du låne fra 10.000 til 500.000 kr. Renten er individuell, fra 6,99% til 21,9% nominell. Alle søknader blir behandlet individuelt. Akkurat hvor mye du kan låne avhenger derfor av en konkret vurdering av din økonomi. Våre lån løper fra 1-15 år. Innen 2 timer etter at du har sendt din forbrukslånsøknad vil du få svar om søknaden er innvilget, hvor mye du fikk i lån og hva lånet koster i måneden. Pengene utbetales så raskt som mulig, og typisk sett innen 1-3 virkedager. Vi anbefaler alle våre kunder til å ha siste lønnslipp, selvangivelse og BankID lett tilgjengelig for å ikke forsinke utbetalingen. Hos Axo Finans kan du selvfølgelig signere alle papirer elektronisk ved hjelp av BankID. Dette korter ned ventetiden fra du søker lån, til pengene faktisk blir utbetalt.

Vi sammenligner disse bankene for deg

Hvor mye kan jeg låne?
Script