Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Axo Finans hjelper deg som skal søke lån med å forstå finansielle regler. Vi er en låneformidler som arbeider med å gjøre lån enklere.

  • Det er helt uforpliktende
  • Det koster deg ingenting
  • Du får det beste tilbudet

Månedsbeløp

Lav rente

1 200 kr

7,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Middels rente

1 200 kr

12,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Høy rente

1 200 kr

19,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Mente du ? Ja Nei
Neste
Teller

Antall søknader
behandlet forrige måned

0

Hånd som får utbetalt lån

0

Antall søknader behandlet forrige måned

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for hoveddebitors (låntakers) gjeld. Debitor og kausjonist er solidarisk ansvarlige i forhold til kreditor (bank eller långiver).

Kausjon er et rettslig begrep som innebærer å være medansvarlig for andres gjeld.

Kausjonisten kan ha verdi i penger, eiendom eller annet, og lover banken at dersom hovedlåntaker ikke betaler ned lånet vil vedkommende være personlig og økonomisk ansvarlig for det beløpet han eller hun har garantert for.

Realkausjonist

lån med kausjonist

En realkausjonist stiller med sikkerhet i form av pant i fast eiendom, for eksempel egen bolig. Vanligvis blir det satt en beløpsgrense for hvor mye man kausjonerer for, slik at kausjonistens ansvar opphører når dette beløpet er nedbetalt. Man kan også stille med garanti for hele lånet.

Det er lurt å begrense kausjonen til et bestemt beløp, slik at kausjonisten løses ut når denne delen av lånet er nedbetalt.

Kausjonist

I tillegg kan man stille som kausjonist uten sikkerhet i fast eiendom. Da vil man vanligvis stille formue eller andre verdier som sikkerhet, eventuelt på en sperret konto. Dette kalles “sikkerhet i enkle pengekrav”. Når beløpet er innfridd, får kausjonisten pengene sine tilbake.

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betjene lånet?

Dersom hovedlåntaker misligholder lånet og unnlater å betale terminbeløpene, kan kreditor kreve at kausjonisten skal betale. Långiver kan ikke rette kravet mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot hovedlåntaker, for å sikre seg tvangsgrunnlaget for kravet. Først når långiver har oppnådd tvangsgrunnlag, i form av utlegg eller annet, kan kravet rettes mot kausjonisten.

Dersom kausjonisten betaler kreditors krav, har vedkommende fortsatt krav på tilbakebetaling fra hovedlåntaker.

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

lån med kausjonist

Boliglånsforskriften fastsatt av Finanstilsynet stiller følgende krav til å få innvilget boliglån i Norge:

  • Total gjeld (inkl. studielån) kan ikke overstige 5 ganger inntekt
  • Du kan låne maksimalt 85% av boligens verdi
  • 15% av boligens verdi må du selv ha i egenkapital
  • Du må tåle en renteøkning på 5%

Bankene har lov til å utvise skjønn og gjøre unntak fra disse reglene i 10% av tilfellene de innvilger lån. Dette skyldes som regel at låntaker ikke oppfyller alle kravene, men har såpass god økonomi at banken likevel anser det som trygt å innvilge lånet. I Oslo kan bankene kun gjøre unntak i 8% av tilfellene.

I tillegg finnes det en løsning for å få innvilget boliglån uten at man oppfyller alle kravene, og uten at banken gjør unntak. Dette innebærer at man benytter seg av en kausjonist.

Finnes det alternativer til å låne med kausjonist?

Når du søker om lån vil långiver gjøre en risikovurdering, hvor man blant annet undersøker inntekter og utgifter, og den økonomiske situasjonen som helhet. I tilfeller hvor långiver krever ekstra sikkerhet kan det være aktuelt å involvere en kausjonist, men det finnes også andre alternativer. Dette gjelder for eksempel dersom du oppfyller kravet til inntekt, men ikke kravet til egenkapital.

Noen foreldre velger å gi barna forskudd på arv, en pengegave eller et privat lån for å hjelpe til med førstegangsboligen. En annen mulighet er å søke startlån fra kommunen. Slike lån stiller spesielle krav som du kan lese mer om her.

Lån uten sikkerhet

Noen vurderer å ta opp lån uten sikkerhet for å dekke kravet til egenkapital, men dette er ikke å anbefale. Et bedre alternativ er at kausjonisten tar opp et slikt lån, og setter det på en sperret konto til beløpet er nedbetalt og pengene frigjøres. Husk at lån uten sikkerhet har høyere kostnad enn boliglån. Du bør gjøre en ærlig og grundig vurdering av din økonomiske situasjon, før du tar opp et lån uten sikkerhet.

Husk at ethvert lån er et stort økonomisk ansvar. Du må ha kontroll på at du klarer å betale renter og avdrag i mange år fremover, ved siden av de vanlige utgiftene dine.

Samtidig er lån uten sikkerhet fleksible lån - de kan brukes til det du ønsker, og lånet kan innfris i sin helhet før fristen. Det er ingen ekstra kostnader forbundet med å gjøre dette. Så lenge du har kontroll på tilbakebetalingen, kan det å søke lån uten sikkerhet være en god løsning.

Les mer: Søke lån

Søke lån med en medlåntaker

lån med kausjonist

Det er også mulig å søke lån sammen med en medlåntaker, og dette vil vanligvis resultere i at man får tilbud om en lavere rente og bedre vilkår. Dette gjelder både usikrede lån og lån med sikkerhet. Dersom dere er to om å låne penger, vil banken eller långiveren sette en lavere risikopremie på lånet.

Har du mulighet til å søke sammen med en medlåntaker, er dette en god løsning.

Som medlåntaker får man større juridisk ansvar enn som kausjonist. Da er begge parter ansvarlige for at den andre låntakeren kan betjene sin gjeld. En medlåntaker kan for eksempel være din samboer, ektefelle eller et familiemedlem. Långiver vil da vurdere inntekter og utgifter hos begge.

Den eksisterende gjelden blir også vurdert samlet, og da ser man både på boliglån, studielån, billån, forbrukslån og annen gjeld.

Vi sammenligner disse 20 bankene for deg

bbbank logo
bluestepl ogo
brabank logo
instabank logo
komplett bank logo
nordax logo
nordea direct logo
norwegian logo
optin bank logo
remember logo
santander logo
express bank logo
kraft bank logo
thorn bank
resurs bank logo
ferratum logo
easybank logo
ikano logo
yalånet logo
svea logo
Billig forbrukslån
Søk lån på inntil 500.000 Søk her
Det er greit