Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

Axo Finans hjelper deg som skal søke lån med å finne det beste lånet blant 21 banker. Søknaden er gratis og uforpliktende.

  • Det er helt uforpliktende
  • Det koster deg ingenting
  • Du får det beste tilbudet

Månedsbeløp

Lav rente

1 200 kr

7,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Middels rente

1 200 kr

12,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Høy rente

1 200 kr

19,9% nom.

9% eff.

kr 14 000 kost.

kr 14 000 tot.

Mente du ? Ja Nei
Neste
Teller

Antall søknader
behandlet forrige måned

0

Hånd som får utbetalt lån

0

Antall søknader behandlet forrige måned

Axo Finans sammenligner lån blant 21 banker for å gi deg det beste lånetilbudet. Vi tilbyr lån uten sikkerhet, og det er mulig å søke med en medlåntaker.

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for at den som tar opp lånet betaler tilbake gjelden. Det betyr at både låntaker og medlåntaker er ansvarlig for at gjelden betales tilbake til banken. Kausjon er et rettslig begrep som betyr å være medansvarlig for andres gjeld.

Kausjonist

En kausjonist stiller som kausjonist uten sikkerhet i fast eiendom. Da vil man vanligvis stille formue eller andre verdier som sikkerhet, eventuelt på en sperret konto. Dette kalles “sikkerhet i enkle pengekrav”. Når beløpet er innfridd, får kausjonisten pengene sine tilbake.

Kausjonisten må ha formue eller inntekt og inngår en avtale med banken om at dersom hovedlåntaker ikke betaler ned lånet, vil vedkommende være økonomisk ansvarlig for det beløpet han eller hun har garantert for.

Realkausjonist

lån med kausjonist

En realkausjonist er en kausjonist som pantsetter sin eiendom som sikkerhet i en annens lån. Det er vanlig å gjøre dersom banker trenger ekstra sikkerhet for å gi ut et lån, eller for å få en lavere rente av banken.

Les mer: Hvor mye kan jeg låne?

Hva skjer hvis jeg ikke klarer å betjene lånet?

Dersom hovedlåntaker ikke klarer å betale ned på lånet, kan banken kreve at kausjonisten skal betale. Långiver kan ikke rette kravet mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot hovedlåntaker, for å sikre seg tvangsgrunnlaget for kravet. Først når långiver har oppnådd tvangsgrunnlag, i form av utlegg eller annet, kan kravet rettes mot kausjonisten.

Dersom kausjonisten betaler bankens krav, har kausjonisten krav på tilbakebetaling fra hovedlåntaker.

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

lån med kausjonist

I lovene fastsatt av Finanstilsynet stilles det følgende krav til å få innvilget lån i Norge:

  • Total gjeld (inkl. studielån) kan ikke overstige 5 ganger inntekt
  • Du kan låne maksimalt 85% av boligens verdi
  • 15% av boligens verdi må du selv ha i egenkapital
  • Du må tåle en renteøkning på 5%

Bankene har lov til å gjøre unntak fra disse reglene i 10% av tilfellene de innvilger lån. Dette kan for eksempel skje dersom låntaker ikke oppfyller alle kravene, men har såpass god økonomi at banken likevel anser det som trygt å innvilge lånet. I Oslo kan bankene kun gjøre unntak i 8% av tilfellene.

Individuelle rentesatser

Når du søker om lån vil banken gjøre en risikovurdering. Her undersøkes blant annet dine inntekter og utgifter og din økonomiske situasjon som helhet. I tilfeller hvor banken krever ekstra sikkerhet kan det være aktuelt å involvere en kausjonist, men det finnes også andre alternativer.

Lån uten sikkerhet til bolig

Noen vurderer å ta opp lån uten sikkerhet for å dekke kravet til egenkapital. Dette anbefales ikke. Sitter du imidlertid på flere lån og kredittgjeld, er en bedre løsning å samle all usikret lån i et nytt refinansieringslån.

Ved å refinansiere gjelden kan du få bedre rente og redusere doble termingebyrer. Ikke bare sparer du mye penger, du vil også bli mer attraktiv for banken ved et eventuelt boliglån, eller andre lån. Axo Finans tilbyr refinansiering fra 10.000 til 500.000 kroner uten sikkerhet.

Les mer: Søke lån

Søke lån med en medlåntaker

lån med kausjonist

Dersom du ikke får innvilget et lån på egenhånd, kan du søke lån sammen med en medlåntaker. Dette vil vanligvis resultere i at man får tilbud om en lavere rente og bedre vilkår. Dette gjelder både usikrede lån og lån med sikkerhet. Dersom dere er to om å låne penger, vil banken eller långiveren sette en lavere risikopremie på lånet.

Har du mulighet til å søke sammen med en medlåntaker, er dette en god løsning.

Som medlåntaker får man større juridisk ansvar enn som kausjonist. Da er begge parter ansvarlige for at den andre låntakeren kan betjene sin gjeld. En medlåntaker kan for eksempel være din samboer, ektefelle eller et familiemedlem. Långiver vil da vurdere inntekter og utgifter hos begge.

Den eksisterende gjelden blir også vurdert samlet, og da ser man både på boliglån, studielån, billån, forbrukslån og annen gjeld.

Vi sammenligner disse 21 bankene for deg

Billig forbrukslån
Søk lån på inntil 500.000 Søk her
Det er greit