Kredittkort med betalingsanmerkninger

Kan man få kredittkort med betalingsanmerkning?

Gjennom oss kan du enkelt søke om flere kredittkort med én enkelt søknad når du ikke har betalingsanmerkning.

 • Valid
  Fordeler tilpasset deg
 • Valid
  Bestill på under 1 minutt
 • Valid
  Gratis og uforpliktende å søke
 • Valid
  Velg kortet du selv vil ha
 • Valid
  Få en kostnadsfri kredittscore
<p>Irina, vår Content Manager, har en solid bakgrunn fra forsikringsbransjen. Med sin Executive Master of Management i Markedsføring og Kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, forener hun bransjeinnsikt med effektiv kommunikasjon. Dette sikrer at Axo Finans' lesere mottar verdifull finansiell veiledning og informasjon. Hun er dedikert til å sørge for at våre kunder alltid har tilgang til innhold som er både klart, forståelig og nyttig, noe som gir støtte til deres økonomiske beslutningsprosesser.</p>
By Irina Kongshaug Lochoff

Irina, vår Content Manager, har en solid bakgrunn fra forsikringsbransjen. Med sin Executive Master of Management i Markedsføring og Kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, forener hun bransjeinnsikt med effektiv kommunikasjon. Dette sikrer at Axo Finans' lesere mottar verdifull finansiell veiledning og informasjon. Hun er dedikert til å sørge for at våre kunder alltid har tilgang til innhold som er både klart, forståelig og nyttig, noe som gir støtte til deres økonomiske beslutningsprosesser.

Kredittkort med betalingsanmerkninger

Å skaffe et kredittkort mens man har betalingsanmerkninger kan være utfordrende, ettersom de fleste kredittkortselskaper og banker i Norge vil avvise søknader fra personer med betalingsanmerkninger. 

Dette skyldes at en betalingsanmerkning indikerer tidligere problemer med å håndtere økonomiske forpliktelser, noe som øker risikoen for långivere. 

Prosessen fra en ubetalt regning til en betalingsanmerkning innebærer flere trinn, inkludert purringer og inkassovarsler, og kan ta opptil 60 dager eller mer.

Det finnes noen unntak der enkelte kredittkortselskaper kan vurdere søkere med betalingsanmerkninger under spesielle omstendigheter. 

Disse unntakene er ikke den vanlige praksisen og kan involvere spesifikke betingelser, som lavere kredittgrenser eller høyere renter

Etter å ha gjort opp gjelden og fått betalingsanmerkningen slettet, øker sjansene dine for å få godkjent en kredittkortsøknad betydelig. 

Det anbefales derfor å fokusere på å kvitte seg med betalingsanmerkninger før man søker om nye kredittkort .

Betalingsanmerkninger kan ha flere negative konsekvenser, ikke bare for evnen til å skaffe kredittkort, men også for muligheten til å leie bolig, få visse jobber, og starte abonnementer eller handle på kreditt. 

Det kan også medføre en betydelig psykisk belastning. Derfor er det viktig å ta skritt for å unngå betalingsanmerkninger eller adressere dem raskt dersom de oppstår. 

Dette kan inkludere å sette opp en realistisk nedbetalingsplan og kommunisere med kreditorer for å forhandle om betalingsløsninger 


Hva er en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en advarsel som viser at du ikke har klart å betale en regning eller gjeld innen fristen, selv etter flere påminnelser. 

Dette registreres av kredittopplysningsbyråer og kan komme fra ulike kilder som inkassobyråer eller namsmenn. Det starter ofte med en ubetalt faktura og kan føre til inkassokrav og til slutt rettslige skritt om ikke gjelden gjøres opp. 

En betalingsanmerkning kan påvirke din økonomi negativt, gjøre det vanskelig å få nye lån eller kredittkort, og kan til og med påvirke jobbmuligheter i noen tilfeller .

Prosessen starter når en faktura ikke blir betalt innenfor den oppgitte fristen, som oftest er 14 dager etter forfall. 

Du vil først motta en purring fra kreditor, og hvis denne heller ikke betales, kan saken sendes til inkasso. Inkassoselskapet vil da sende deg et inkassovarsel med en ny frist for betaling. 

Hvis betalingen fortsatt uteblir, kan saken ende opp hos namsmannen eller forliksrådet, og det er da man risikerer å få en betalingsanmerkning.

For å unngå en betalingsanmerkning, er det viktig å håndtere ubetalte regninger så raskt som mulig. Hvis du sliter med å betale, kan du prøve å forhandle om en betalingsplan med kreditoren. 

Skulle du ende opp med en betalingsanmerkning, blir den vanligvis slettet innen fire år, eller når gjelden er fullstendig betalt. 

Betalingsanmerkninger slettes fra registrene noen dager etter at gjelden er gjort opp, men det kan være lurt å sjekke at alt er korrekt fjernet ved å kontakte kredittopplysningsbyråene direkte 

Du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger gratis hos uScore.


Hvordan får man betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er som et varsel som forteller at noen har glemt å betale for ting de har kjøpt eller tjenester de har brukt. 

Det betyr at personen kan ha problemer med å betale regningene sine og holde orden på pengene sine. 

Men det er viktig å vite at du ikke får en betalingsanmerkning bare fordi du glemmer å betale en regning en gang. Det er en lengre prosess som må til: 

Når en faktura eller et gjeldsavdrag forblir ubetalt etter forfallsdatoen, vanligvis 14 dager, vil du først motta en påminnelse. Ignoreres også denne, overføres saken til inkasso, der et inkassofirma vil forsøke å inndrive beløpet. De sender ut et inkassovarsel med en ny betalingsfrist. Hvis betaling fortsatt uteblir, kommer en betalingsoppfordring – dette er den siste advarselen før ytterligere juridiske skritt.

Ved fortsatt manglende betaling kan saken eskalere til rettslige instanser som namsmannen eller forliksrådet, hvor en betalingsanmerkning kan bli resultatet. Denne prosessen kan strekke seg over opptil 60 dager fra den opprinnelige betalingsfristen. Dette er en årsak til at bankene nøler med å tilby kreditt til personer med betalingsanmerkninger; det indikerer en historie med gjentatte unnlatelser av å betale skyldige beløp.

Det er lurt å gjøre opp for seg så raskt som mulig for å unngå økte kostnader knyttet til forsinket betaling. Vi anbefaler å betale regninger umiddelbart for å forebygge ytterligere økonomiske belastninger.


Konsekvenser av betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger kan ha alvorlige konsekvenser for din økonomi og fremtidige muligheter. Blant annet kan du oppleve følgende:

Begrensninger i tilgang til lån, kreditter og abonnementer: Mange långivere og tjenesteleverandører vil være tilbakeholdne med å gi deg lån, kreditter eller abonnementer hvis du har betalingsanmerkninger. 

Dette kan gjøre det vanskeligere å finansiere store kjøp eller å få tilgang til viktige tjenester.

Langsiktige effekter på kredittvurdering og økonomiske muligheter: Betalingsanmerkninger kan være synlige på din kredittvurdering i flere år, selv etter at gjelden er betalt. 

Dette kan påvirke din evne til å få fremtidige lån eller kreditter, samt andre økonomiske muligheter som leie av bolig eller til og med ansettelse.


Hvor lenge står en betalingsanmerkning?

Ifølge loven kan en betalingsanmerkning stå registrert i 4 år hvis du ikke betaler kravet. 

Det betyr imidlertid ikke nødvendigvis at anmerkningene vil forsvinne etter denne perioden. 

Etter at anmerkningen er utløpt, kan kreditorene vanligvis ta nye rettslige skritt som kan føre til at du får en ny anmerkning som også vil stå i 4 år til.

Dersom du betaler det opprinnelige beløpet samt inkassokostnadene, skal betalingsanmerkningen slettes innen kort tid. 

Hvis anmerkningene ikke slettes innen noen få dager etter oppgjør, bør du kontakte inkassoselskapet som håndterte saken din for å få dette rettet opp.

Hva må til for å få kredittkort?

For å kvalifisere for et kredittkort, må du oppfylle visse krav som er satt av kredittkortselskaper og regulert av Finanstilsynet for å sikre ansvarlig utlån.

Her er noen av de grunnleggende kravene:

Aldersgrense og tilknytning til Norge: Du må være minst 18 år gammel for å søke om kredittkort i Norge, og noen kredittkortselskaper kan ha en høyere aldersgrense, for eksempel 20 eller 23 år. I tillegg er det ofte et krav at du har en norsk folkeregistrert adresse for å kvalifisere for et kredittkort .

Inntektskrav: Selv om noen kredittkort er tilgjengelige uten inntektskrav, setter de fleste kredittkort en minimumsinntekt for å vurdere din betalingsevne. Denne inntekten kan variere, men den generelle regelen er at din samlede gjeld ikke bør overstige fem ganger din årlige inntekt.

Betalingsanmerkninger og kredittsjekk: Kredittkortselskaper vil utføre en kredittsjekk for å evaluere din økonomiske historikk, inkludert tidligere lån og betalingsanmerkninger. Å ha betalingsanmerkninger kan redusere sjansen for å få godkjent et kredittkort, da dette anses som en høyere risiko for långiveren. Søkerens kredittscore, som reflekterer deres kredittverdighet og betalingshistorikk, spiller også en stor rolle i denne vurderingen.


Det er viktig å merke seg at selv om du oppfyller disse grunnleggende kravene, er det ikke en garanti for å få godkjent et kredittkort. Bankene vil utføre en individuell vurdering basert på din økonomiske situasjon, og noen kan tilby kredittkort med forskjellige betingelser som renter, kredittramme og gebyrer basert på deres risikovurdering av din søknad.


Renteeksempel: Eff. rente 26,69 %, kr 25.000/12 mnd. Kostnad: 3.337 kr. Totalt: 28.337 kr.


Hva er kredittscore?

Kredittscore er et tall som representerer din kredittverdighet basert på din økonomiske historie. Denne scoren brukes av långivere, som banker og kredittkortselskaper, for å vurdere hvor sannsynlig det er at du vil kunne betale tilbake et lån eller kreditt. En høy score indikerer vanligvis en god betalingshistorikk og økonomisk stabilitet, noe som kan føre til bedre lånevilkår.

For å se din kredittscore og få tips om hvordan du kan forbedre den kan du logge inn med BankID eller Vipps hos uScore.

Kredittkort på dagen uten kredittsjekk?

I Norge er det ikke mulig å få et kredittkort uten kredittsjekk, da det er pålagt ved lov for alle banker og utstedere å gjennomføre en kredittsjekk før de godkjenner søknaden.

Dette sikrer en ansvarlig utlånpraksis og bidrar til å vurdere søkerens kredittverdighet og betalingsevne. Det er derfor viktig å være klar over denne lovpålagte praksisen når man søker om et kredittkort.


Søke kredittkort med betalingsanmerkninger

Ønsker du å søke om kredittkort til tross for at du har en betalingsanmerkning? I de fleste tilfeller vil du dessverre få avslag på søknaden.

Betalingsanmerkningen indikerer at du har utfordringer med å betale tilbake gjeld, og dette er en grunn til at banker vanligvis ikke vil gi deg mer kreditt.


Selv om du skulle oppleve å få godkjent en søknad med betalingsanmerkning, er det flere grunner til å være forsiktig:

 1. Å skaffe mer kreditt når du allerede har uoppgjort gjeld er ikke en god idé.
 2. Risikoen for å havne i alvorlige økonomiske problemer øker betydelig.
 3. Du kan bli nektet å inngå nye avtaler, for eksempel forsikring, strøm og mobilabonnement.
 4. I verste fall kan gjelden din bli tvangsinndrevet gjennom lønnstrekk eller tvangssalg av bolig.

På den positive siden vil betalingsanmerkningen bli slettet kort tid etter at du har gjort opp for deg. Dette inkluderer det opprinnelige kravet og eventuelle inkassokostnader.

Det er derfor viktig å håndtere gjelden din så raskt som mulig for å unngå ytterligere konsekvenser og forbedre din økonomiske situasjon på lang sikt.


Hvordan komme seg økonomisk på rett spor

Når du står overfor økonomiske utfordringer, er det viktig å utforske ulike alternativer og løsninger for å komme tilbake på rett spor. Her er noen muligheter å vurdere:


Refinansiering og gjeldsordninger: Refinansiering av gjeld er effektivt for å håndtere betalingsanmerkninger og gjeld med høy rente.

Ved å refinansiere gjelden din til en lavere rente, kan du redusere de månedlige betalingene og få bedre kontroll over økonomien din.

Gjeldsordninger kan også være en løsning for å strukturere nedbetalingen av gjeld på en måte som er mer overkommelig. 


Tips for å forbedre økonomisk situasjon og kredittscore: Det er flere skritt du kan ta for å forbedre din økonomiske situasjon og øke kredittscoren din over tid.

Dette inkluderer å lage et budsjett og holde deg til det, betale regningene dine til rett tid, slette kredittkort og unngå å ta opp unødvendig gjeld.

Det kan også være lurt å sjekke kredittscoren din jevnlig og holde deg oppdatert slik at du kan gjøre justeringer for å forbedre din kredittscore og økonomi.


Kredittkort alle kan få - søke kredittkort gjennom Axo Finans

Hos Axo Finans tilbyr vi en tjeneste som gjør det enklere for alle å søke om kredittkort.

Ved å søke kredittkort gjennom oss bruke kan du utforske et utvalg av kredittkorttilbud fra ulike banker og finansinstitusjoner, og velge det som passer best for din økonomiske situasjon.

Vi gir deg muligheten til å sammenligne forskjellige kredittkorttilbud og velge det som passer best for dine behov og preferanser.

Med vår tjeneste kan du søke om kredittkort på en enkel og effektiv måte, og få tilgang til den økonomiske fleksibiliteten du trenger.


Renteeksempel: Eff. rente 26,69 %, kr 25.000/12 mnd. Kostnad: 3.337 kr. Totalt: 28.337 kr.

Søk kredittkort

Kredittkort med cashback

Cashback er penger du får tilbake på kjøp du gjør med kredittkortet ditt.

Kredittkort alle kan få

Kredittkort alle kan få. Hvilke kriterier stilles når du søker om kredittkort?

Søk kredittkort

Søk kredittkort og finn det beste kortet her         

Renter på kredittkortet

Det er viktig å være oppmerksom på antall rentefrie dager ditt kredittkort tilbyr og å sørge for å betale regningen ved forfall for å unngå rentekostnader.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem kan søke om kredittkort?

  For å kunne søke om kredittkort via oss, må du oppfylle noen minstekrav: Du må være 20 år eller eldre Du må ha fast inntekt Du har ingen betalingsanmerkninger

 • Hvordan søke om kredittkort?

  Hos Axo Finans kan du søke om flere kredittkort med bare én søknad, noe som sparer deg for tid og lar deg enkelt sammenligne tilbudene. Det er helt uforpliktende; du velger selv om du vil godta et tilbud.

 • Hva betyr rentefri periode på kredittkort?

  De fleste kredittkort tilbyr en rentefri periode, som er tiden du kan bruke penger uten å betale renter. Denne perioden er vanligvis mellom 30 til 60 dager, avhengig av kredittkortet.

 • Hvilken rente har kredittkort?

  Renter på kredittkort varierer, og noen kan være høyere enn andre. Men med en rentefri periode som de fleste kredittkort tilbyr, spiller ikke rentesatsen en stor rolle hvis du betaler tilbake innenfor denne tiden. Dersom du planlegger å betale tilbake over flere måneder, er det imidlertid viktig å velge et kredittkort med lavest mulig rente. For å finne det beste kredittkortet basert på rentenivå, bør du sammenligne den effektive renten.

 • Hvilke fordelsprogram finnes på kredittkort?

  Forskjellige kredittkort kommer med varierende fordelsprogrammer. Du kan finne kredittkort som gir rabatter i diverse nettbutikker, mens andre gir deg fordeler som rabatt på drivstoff eller cashback. Det finnes også kredittkort som inkluderer gratis reiseforsikring hvis du bruker kortet til å betale reisen, og enkelte kredittkort tilbyr gebyrfri bruk.

 • Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente på kredittkort?

  Nominell rente er den grunnleggende årlige renten på kredittkortet, uten ekstrakostnader. Effektiv rente derimot, inkluderer alle kostnader som gebyrer og sammensatt rente, og gir et mer nøyaktig bilde av de totale årlige kostnadene ved å bruke kredittkortet. Mens nominell rente hjelper med å sammenligne grunnkostnader, reflekterer effektiv rente den reelle fullstendige kostnaden.

 • Kan jeg få kredittkort uten kredittsjekk?

  Å skaffe et kredittkort uten en kredittsjekk er ikke en mulighet, men et avslag betyr ikke alltid et endelig nei. Det finnes mange tiltak du kan ta for å forbedre kredittscoren din og øke sjansene for at søknaden din blir godkjent til slutt.

 • Når bør jeg bruke kredittkort?

  Bruk av kredittkort til å betale for visse varer og tjenester kan være økonomisk fordelaktig. For eksempel, hvis du har et kredittkort som tilbyr reiseforsikring, kan det være gunstig å bruke dette kortet til å betale for reiser. Det finnes også kredittkort som gir rabatter på drivstoff eller bonuspoeng for hotellopphold eller bilutleie. Videre gir et kredittkort deg ekstra sikkerhet ved netthandel. Hvis du opplever svindel på nettet, vil kredittkortselskapet ofte ta ansvar og gjøre det lettere for deg å klage på et kjøp. Dette skyldes prinsippet om «Charge Back», som betyr at du har rett til å få pengene tilbake fra kredittkortselskapet hvis selgeren ikke overholder dine forbrukerrettigheter, som i tilfeller hvor selgeren går konkurs før du mottar varen.

 • Kan jeg endre søknaden min?

  For å endre lånesøknaden din må du ta kontakt med oss på tlf: +47 22 86 74 00 slik at vi kan hjelpe deg.

 • Hvor lang tid tar det før søknaden min er ferdig behandlet av bankene?

  Bankene har opptil 24 timer på å vurdere søknaden din, men som regel går dette mye raskere. I helgene kan det ta noe lenger tid. Vi gir deg beskjed så fort alle bankene har gitt et svar!

 • Hvorfor får jeg avslag på søknaden min?

  Det å få et lånetilbud avhenger vanligvis av en rekke ulike faktorer. Beslutningen bankene har tatt, stammer fra en grundig gjennomgang av søknaden din og dine kredittopplysninger. Bankene tar også hensyn til om lånet du søker om kan være en økonomisk risiko for deg, og om de selv er beredt til å ta denne risikoen. Videre er bankene forpliktet til å fraråde lånetaking til kunder som representerer en høy risiko.

Motta et uforpliktende tilbud